Duurzame Ontwikkelingsmaatschappij Holland
Duurzame Ontwikkelingsmaatschappij Holland

Waarom zonneweides

WAAROM ZONNEWEIDES?

Waarom worden er zonneweides aangelegd?

Om de klimaatverandering als gevolg van de uitstoot van CO2 tegen te gaan en er tevens voor te kunnen zorgen, dat er toch wordt voldaan aan de toenemende vraag naar energie, is duurzame energieopwekking absoluut noodzakelijk. De Nederlandse overheid wil dat in 2030 zo’n 27% van alle energie duurzaam wordt opgewekt, waardoor een CO2-reductie van 49% wordt bereikt. In het jaar 2050 moet vrijwel alle energie duurzaam worden opgewekt. Voor de opwekking van duurzame energie wordt in ons land vooral ingezet op windenergie en zonne-energie. Aardwarmte, kernenergie en waterkracht spelen in ons land om verschillende redenen voorlopig een bescheiden rol.

Zonneweides DOH

Om de doelstellingen voor 2030 te realiseren moet Nederland 35 TWh duurzame energie opwekken op land. Het aandeel van windenergie zal in dat jaar ongeveer 11 GW bedragen; met name opgewekt door grote windparken op zee. De doelstelling voor zonne-energie is ongeveer 23 GW. Als men bedenkt dat de totale capaciteit voor zonnepanelen op daken ongeveer 7 TWh bedraagt, is duidelijk dat zonneweides een belangrijk rol gaan spelen in het realiseren van de doelstellingen.

RES DOH

Er is veel discussie over de aanleg van zonneweides in agrarische gebieden, omdat landbouwgrond schaars is. Echter zonneweides passen goed bij agrarische bedrijven, omdat het land dubbel gebruikt kan worden door er bijvoorbeeld schapen of pluimvee te laten grazen. De ondernemer krijgt bovendien een vast inkomen uit een zonnepark, waardoor hij de continuïteit van zijn bedrijf beter kan waarborgen. Een belangrijk voordeel van zonneweides is, dat ze na een periode van 20 tot 30 jaar weer afgebroken worden en het land zijn eventuele agrarische bestemming behoudt.

Biodiversiteit

Door met een zuidopstelling te werken kunnen we de biodiversiteit en het herstel van de bodem verbeteren. Voor zonneweides op overbemeste grond kan deze zich herstellen en kunnen insecten terugkomen waardoor we de natuur verbeteren.

De acquisitie van locaties

DOH zal - voor de verwerving van een locatie – de vereiste rekensommen maken om te bepalen of er wel een goede businesscasus is. Voor deze businesscasus is uiteraard relevant de hoogte van de vergoeding waarvoor DOH de grond kan verwerven, wat de aanlegkosten zijn van het zonnepark, maar relevant is ook of er een netaansluiting binnen redelijke tijd kan worden gerealiseerd. Ook is thans nog van belang dat er ook aanspraak gemaakt kan worden op de daarvoor geldende subsidieregelingen.

Logo DOH_mob

Duurzame Ontwikkelingsmaatschappij Holland